Sancta Elisabeths Systrar
Hem Historia Livet i kongregation Verksamhet Postintention Kontakt Bilder  Jubileum

 

 

Verksamhet


"Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina
bröder, det har ni gjort för mig"
                                                            (Matt 25:40)

 

Vårt apostolat växer ur Kristi kärlek, som vi har erfarit genom den Helige Ande i kallelsen. Före varje yttre verksamhet går vår uppgift att vittna om Kristi närvaro mitt ibland oss. Vår överlåtelse till Kristus genom ordenslöftena frigör oss för de uppgifter som Kyrkan anvisar oss.
Med vår apostolisk-karitativa verksamhet i olika länder fortsätter vi Jesu sändning enligt den kallelse som Clara Wolff mottog från Gud.

 

 

 

 

 

 

Vår omsorg gäller de sjuka, hjälplösa och gamla, som bor ensamma i sina bostäder, och även vården av de sjuka på sjukhusen.

med

Vi ser till vårdbehövande och gamla såväl som mentalt handikappade, obotligt och mentalt sjuka och beteendestörda barn i hem och specialanstalter

 

 

 

 

 

 

 

dscn0115

Förskolan S:ta Elisabeth i Malmö

 

006

 

008

Vi åtar oss allmänna fostrande och religionspedagogiska uppgifter i förskolor

 

 

 

Vi arbetar i stift och församlingar, framför allt med den apostoliska undervisningsverksamheten i religions- och konvertitundervisning

 

 

 

Image0016

 

 i andra pastorala tjänster som i sakristian
och som organist

 

 

 

 

Sjuka och äldre systrar har i sin sjukdom och ålderdom en särskild del i tjänsten för kyrkan. Genom att acceptera sina besvär genom bön och offer utöver de ett omfattande, värdefullt apostolat

 

Vårt apostolat inskränker sig dock inte till yttre handlande. Det omfattar hela vårt sätt att vara.. " Inte det ni gör, ät det som betyder mest, utan det ni är som kvinnor, vigda åt Herren". Påven Johannes Paulus II


För att vi skall kunna tjäna Kristus och människorna i enlighet med vår kallelse, är den nära förbindelsen med Gud oumbärlig för oss. Den är vår kraftkälla för ett fruktbart apostolat. 

 

in brasilien

 

brasilien

 

Bilder från Brasilien

 

 

Idag finns Elisabethsystrar i Sverige, Norge, Danmark, Italien, Polen, Tyskland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Bolivian, Georgien, Tjeckien,Kazakstan, Brasilien och i det Heliga Landet.

Moderhuset (Generalatet ) är i Rom, Italien.