Sancta Elisabeths Systrar
Hem Historia Livet i kongregation Verksamhet Postintention Kontakt Bilder  Jubileum

 

 

Postintention

 

" Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas.

                                               ( Matt. 7,7)

 

 

   Som ordenssystrar har bönen en viktig plats i vårt liv. Vi upplever, att många människor önskar, att vi ber för dem, viktigt för dem. Därför har vi lagt denne "Postintentionen", att det göra enkelt, att komma med olika önskningar. Den som vill, kan också vara anonym. Varje dag lägger vi fram
inför Herren alla de problem och andra ting, som människor ber oss för. Det kan också vara tacksambön eller lovprisningsbön.
Allt kan vi lägga fram inför Herren.

 

 

 

Skicka Mail till info@elisabethsystrar.se

eller ring oss 08-583 520 40